Address:
  BUDAPEST
  Soroksari str. 164.
  H-1095
  HUNGARY

  Phone:
  + 36 30 678 1649
 
  Fax:  
  +36 (1) 348 01 03

  E-mail:
 
info@ncprofil.hu

  GPS:
  N 47.4441860o
  E 19.0927401o


Velkommen til NC-Profil!


Vår hovedvirksomhet er serieproduksjon av middelsstore eller store mengder dreide produkter med CNC-teknologi. Hovedprofilen er masseproduksjon av dreiearbeid. På vårt dreieverksted jobber det over 20 ansatte i et lokale på 850 m². Engasjementet og den breie erfaringen innen mekanisk industri kan takkes firmaets flere tiårs historie.
Alt begynte i 1982, da en dreier bestemte seg for å starte eget firma med tradisjonelle dreieautomater. Dette viste seg å være en utmerket avgjørelse med hensyn til alt det som firmaet har oppnådd siden grunnleggelsen. Som følge av de nye tekniske kravene på 1990-tallet ble verkstedet utstyrt med NC-maskiner. I begynnelsen av 2000-årene krevde produksjonen av kompliserte elementer høy presisjon og dette gjorde overgangen til den mest moderne CNC-teknologien nødvendig.
Mens våre kontakter med bilindustri ble utvidet, innførte vi også kvalitetsstyringssystemet ISO 9001:2015. Firmaets ledelse anser det som sitt hovedmål å opprettholde denne kontinuiteten i utviklingen også i framtiden for å fullstendig kunne tilfredsstille kundenes behov.                
                   

Ta kontakt, vi vil gjerne hjelpe deg med å løse dine utfordringer!